Par mani

Esmu zvērināts advokāts ar piecpadsmit gadu pieredzi strīdu izšķiršanas, konkurences tiesību, komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību jomās, pārstāvot klientus Latvijas un Eiropas tiesās, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. Esmu sniedzis juridiskus atzinumus gan dažādu varbūtēju risku novēršanai, gan arī par jau radušos situāciju. Sniedzu klientiem palīdzību latviešu, angļu, vācu un krievu valodās.

Esmu tiesību zinātņu doktors un Latvijas Universitātes docents, kā arī vairāku grāmatu līdzautors un daudzu rakstu autors par civilprocesa, šķīrējtiesas procesa, konkurences tiesību, ārpuslīgumiskās (delikttiesiskās) atbildības, komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Mani zinātniskie darbi publicēti Latvijā, Nīderlandē un Itālijā.


Jaunumi

Pakalpojumi

Kontakti

E-pasts: lauris.rasnacs@rasnacs.eu
Tālr. +371 26137467
Adrese: Brīvības iela 52 – 1, Rīga, LV-1011