Dr. iur. Lauris Rasnačs

Partneris, zvērināts advokāts

Beāte Petrone

Jurista palīdze


Par mums – profesionalitāte un radošums

Zvērinātu advokātu biroju “RASNAČS” dibinājis zvērināts advokāts, tiesību zinātņu doktors un Latvijas Universitātes docents Lauris Rasnačs 2023.gadā. Biroja galvenais darbības princips ir profesionalitāte un radošums, nodrošinot katram klientam visaugstākās kvalitātes pakalpojumus.

Mēs sniedzam juridisko palīdzību tikai tajos jautājumos un nozarēs, kurās esam lietpratēji. Biroja profesionalitāti apliecina gan mūsu vesto lietu ietekme uz tiesu prakses attīstību, gan lietas, kurās esam lūgti sniegt atzinumus kā attiecīgās juridiskās jomas eksperti, gan arī daudzi Latvijā un ārvalstīs publicētie raksti par dažādiem aktuāliem juridiskiem jautājumiem.

Mēs esam birojs, kura prakses lielākā daļa ir lietas, kas saistītas ar dažādām strīdus situācijām, kā arī situācijām, kuru dēļ attiecīgās lietas ir uzskatāmas par īpaši sarežģītām. Šādās lietās ir svarīgi ne vien izvēlēties pamatotāko risinājumu, bet arī izmantot pieeju, kas ir pēc iespējas oriģinālāka un tādēļ no pretējās puses grūtāk atspēkojama.

Mēs nebaidāmies būt pirmie, lai, argumentējot savu klientu pozīciju, izmantotu Latvijā līdz šim maz pazīstamas juridiskās doktrīnas, tāpēc gūstam gandarījumu, ka nereti arī tiesas mūsu klientu lietās paustos argumentus atzinušas par pamatotiem.

Ja Jums ir lieta, kurā nepieciešama advokāta palīdzība – sazinieties ar mums un priecāsimies pārrunāt to, kā varam Jums palīdzēt!

Jaunumi

 • Tiesību eksperta atzinums starptautiskā šķīrējtiesas procesā

  2024. gada martā biroja partneris, zvērināts advokāts Dr. iur. Lauris Rasnačs, devās uz Stokholmu, lai šķīrējtiesas sēdē klātienē uzstātos un skaidrotu konkrētajā lietā atzinumos sniegto viedokli vairākos ar Latvijas tiesībām saistītos jautājumos. Atzinumi tika sniegti par plašu jautājumu spektru, tostarp izvērsti aplūkojot labas ticības principa izpratni un līgumu slēgšanas brīvību un tās ierobežojumus Latvijas civiltiesiskajā…

  >>

 • Pirmo reizi Latvijā piedzīti zaudējumi par Eiropas Komisijas konstatētu konkurences tiesību pārkāpumu

  Birojs veiksmīgi pārstāvējis klientu tiesvedībā, kuras pamatā bija zaudējumu par Eiropas Komisijas konstatēta konkurences tiesību pārkāpuma (karteļa) piedziņas prasība.

  >>

 • Pārtikas tirgus dalībnieku varbūtējie konkurences pārkāpumi

  Izdevuma “Dienas Bizness” 2023. gada 3. oktobra numurā lasāms Dr. iur. Laura Rasnača viedoklis par pēdējā laikā novērojamo pārtikas preču sadārdzinājumu lielveikalu plauktos no konkurences tiesību skatpunkta. Šajā sakarā viedokļa rakstā aplūkotas iespējamās lielāko Latvijas mazumtirgotāju darbības, kas varētu tikt traktētas kā Konkurences likuma un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumi.

  >>

Pakalpojumi

Kontakti

E-pasts: lauris.rasnacs@rasnacs.eu
Tālr. +371 26137467
Adrese: Brīvības iela 52 – 1, Rīga, LV-1011