Advokāta loma un mijiedarbība ar tiesu sacīkstes principa ietvaros

Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Lauris Rasnačs uzstājās ar referātu par advokāta lomu un mijiedarbību ar tiesu sacīkstes principa ietvaros. Referātā Lauris Rasnačs akcentēja gan dialoga nozīmi tiesas spriešanā, kā arī pauda argumentus pret šobrīd diskusiju līmenī apspriesto priekšlikumu pilnīgai pārējai uz rakstveida procesu apelācijas instances tiesās. Konferences sekcijas ierakstu var noskatīties: https://www.youtube.com/watch?v=Q2yqYnAer48