Author: auru8llp

 • 2023. gada 21. aprīļa konkurences tiesību konferences ieraksts

  Piektdien, 21. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisināsies konkurences tiesību sekcija, kuru moderēs un kurā arī ar referētu par vairākiem aspektiem tiesībās…

 • Advokāta loma un mijiedarbība ar tiesu sacīkstes principa ietvaros

  Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Lauris Rasnačs uzstājās ar referātu par advokāta lomu un mijiedarbību ar tiesu sacīkstes principa ietvaros. Referātā Lauris Rasnačs …

 • Vienlīdzības principa nozīme sodu noteikšanā par konkurences tiesību pārkāpumiem

  Žurnālā “Jurista Vārds” publicēts Laura Rasnača raksts, kurā tiek aplūkots jautājums par vienlīdzības principa nozīmi par konkurences tiesību pārkāpumiem…

 • Grāmata par Latvijas delikttiesībām

  Starptautiski pazīstamā Nīderlandes izdevniecība “Wolters Kluwer” sērijā “International Encyclopaedia of Law” izdeva Jāņa Kārkliņa, Vadima Mantrova…

 • Latvijas Universitātes žurnāls “Juridiskā zinātne”

  Izdots Latvijas Universitātes žurnāla “Juridiskā zinātne” 15. numurs, kurā publicēts komercnoslēpumu aizsardzības jautājumiem veltītais Laura Rasnača…

 • Grāmatžurnāls par konkurences tiesību jautājumiem

  Laura Rasnača viesredakcijā izdots žurnāla Jurista Vārds tematiskais grāmatžurnāls, kas veltīts konkurences tiesību jautājumiem…

 • Komerctiesības

  Komerctiesības aptver plašu jautājumu loku, kas ir aktuāls lielam personu lokam – gan pašiem komersantiem, to dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem, kā arī komersantu darījumu partneriem. Līdz šim esmu ieguvis apjomīgu pieredzi ar komerctiesībām saistītās lietās, savukārt manis gatavotie raksti par komerctiesību jautājumiem izdoti latviešu un angļu valodās Latvijā un Itālijā. Praksē un zinātniskajos pētījumos…

 • Juridisko atzinumu sniegšana

  Sarežģītākos juridiskos jautājumos nereti ir būtiski saņemt neatkarīgu novērtējumu, kas vai nu ļauj pārliecināties par esošās pozīcijas pareizību, vai arī norāda uz aspektiem, ko būtu lietderīgi pārskatīt, sniedzot arī ieteikumus citai, iespējams, juridiski pamatotākai pozīcijai. Šāds ārējs vērtējums jeb juridiskais atzinums var tikt izmantots argumentācijas pastiprināšanai arī sarunās, vai arī tiesvedības vai šķīrējtiesas procesos. Ja…

 • Konkurences tiesības

  Konkurences tiesības nereti mēdz uzskatīt par vienu no sarežģītākajām tiesību nozarēm. Juristam, kurš tajā strādā, ir jāiedziļinās arī jautājumos par ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Arī pašu konkurences tiesību saturu veido ne tikai lakoniski formulēti likumi un noteikumi, bet arī apjomīgas pamatnostādnes, vadlīnijas, kā arī prakses materiāli. Tomēr tieši šī konkurences tiesību sarežģītība  un apjomīgums ir…

 • Intelektuālā īpašuma tiesības

  Papildus tam, ka esmu zvērināts advokāts, kopš 2011. gada esmu arī profesionāls patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Eiropā un Latvijā. Konsultēju un pārstāvu klientu preču zīmju reģistrācijas un iebildumu procedūrās. Tāpat arī pārstāvu klientus tiesā lietās par preču zīmju apstrīdēšanu, kā arī iespējami neatļautu izmantošanu.