Tag: tiesvedība

  • Tiesību eksperta atzinums starptautiskā šķīrējtiesas procesā

    2024. gada martā biroja partneris, zvērināts advokāts Dr. iur. Lauris Rasnačs, devās uz Stokholmu, lai šķīrējtiesas sēdē klātienē uzstātos un skaidrotu konkrētajā lietā atzinumos sniegto viedokli vairākos ar Latvijas tiesībām saistītos jautājumos. Atzinumi tika sniegti par plašu jautājumu spektru, tostarp izvērsti aplūkojot labas ticības principa izpratni un līgumu slēgšanas brīvību un tās ierobežojumus Latvijas civiltiesiskajā…