Tag: zaudējumu atlīdzība

  • Iespējas saņemt karteļu radīto zaudējumu atlīdzību

    Pat tie, kuri nedz kādā veidā nav saistīti ar konkurences tiesību jomu, laiku pa laikam vismaz ziņu virsrakstos būs pamanījuši vārdu “kartelis” – visticamāk, lasot par to, ka Konkurences padome ir atklājusi kārtējo pārkāpumu. Konkurences tiesību kontekstā vārds “kartelis” nozīmē konkurējošu uzņēmumu vienošanos, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, piemēram, par cenu, tirgus…