Grāmata par Latvijas delikttiesībām

Starptautiski pazīstamā Nīderlandes izdevniecība “Wolters Kluwer” sērijā “International Encyclopaedia of Law” izdeva Jāņa Kārkliņa, Vadima Mantrova un Laura Rasnača grāmatu par Latvijas delikttiesībām “Tort Law. Latvia”, kas nu arī lasītājiem angļu valodā sniedz ieskatu par šo tiesību apakšnozari Latvijā. Lauris Rasnačs šīs grāmatas ietvaros sagatavojis nodaļas par atbildību bez vainas jeb stingro tiešo atbildību, izņēmumiem, kas izslēdz atbildību, zaudējumu apjoma noteikšanu, kā arī atbildību par personiskiem aizskārumiem.