Iespējas saņemt karteļu radīto zaudējumu atlīdzību

Pat tie, kuri nedz kādā veidā nav saistīti ar konkurences tiesību jomu, laiku pa laikam vismaz ziņu virsrakstos būs pamanījuši vārdu “kartelis” – visticamāk, lasot par to, ka Konkurences padome ir atklājusi kārtējo pārkāpumu. Konkurences tiesību kontekstā vārds “kartelis” nozīmē konkurējošu uzņēmumu vienošanos, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, piemēram, par cenu, tirgus sadali vai dalības nosacījumiem iepirkumos. Dalība kartelī pašreiz ir smagākais no konkurences tiesību pārkāpumiem. Savukārt personām šādas vienošanās konstatēšana nozīmē iespēju atgūt tai nodarītos zaudējumus, par kuriem līdz tam iespējams pat nebija ne mazākās nojausmas. Vairāk par šo iespēju var izlasīt šeit.