Intelektuālā īpašuma tiesības

Papildus tam, ka esmu zvērināts advokāts, kopš 2011. gada esmu arī profesionāls patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Eiropā un Latvijā. Konsultēju un pārstāvu klientu preču zīmju reģistrācijas un iebildumu procedūrās. Tāpat arī pārstāvu klientus tiesā lietās par preču zīmju apstrīdēšanu, kā arī iespējami neatļautu izmantošanu.

Vēl viena no intelektuālā īpašuma tiesību kategorijām, kurā praktizēju un esmu publicējis vairākus rakstus angļu valodā, ir jautājumi, kas saistīti ar komercnoslēpumu aizsardzību. Pārstāvu klientus tiesvedībās saistībā ar komercnoslēpumu aizsardzību, kā arī konsultēju klientus par ieteicamajiem komercnoslēpumu aizsardzības pasākumiem.