2023. gada 21. aprīļa konkurences tiesību konferences ieraksts

2023. gada 21. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisinājās konkurences tiesību sekcija, kuru moderēja un kurā ar referātu par vairākiem aspektiem tiesībās uz aizstāvību uzstājās Lauris Rasnačs. Konferencē piedalījās virkne prominentu akadēmiķu un praktiķu no vairākām valstīm un institūcijām, tajā skaitā Eiropas Savienības tiesas, Vispārējās tiesas un Konkurences padomes, aptverot plašu un nozīmīgu konkurences tiesību jautājumu loku. Konferences ieraksts pieejams Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes YouTube kanālā https://www.youtube.com/watch?v=2b8lpymylrg