Komerctiesības

Komerctiesības aptver plašu jautājumu loku, kas ir aktuāls lielam personu lokam – gan pašiem komersantiem, to dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem, kā arī komersantu darījumu partneriem. Līdz šim esmu ieguvis apjomīgu pieredzi ar komerctiesībām saistītās lietās, savukārt manis gatavotie raksti par komerctiesību jautājumiem izdoti latviešu un angļu valodās Latvijā un Itālijā. Praksē un zinātniskajos pētījumos īpaši esmu pievērsies jautājumiem par dalībnieku un akcionāru sapulču lēmumu apstrīdēšanu, valdes locekļu atbildību, kā arī sabiedrības un tās dalībnieku lēmumu apstrīdēšanu. Manis vestā lietā šajos jautājumos Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts ir pieņēmis spriedumu, kas papildina judikatūras atziņas. Esmu bijis Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Konsultatīvās padomes loceklis.