Konkurences tiesības

Konkurences tiesības nereti mēdz uzskatīt par vienu no sarežģītākajām tiesību nozarēm. Juristam, kurš tajā strādā, ir jāiedziļinās arī jautājumos par ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Arī pašu konkurences tiesību saturu veido ne tikai lakoniski formulēti likumi un noteikumi, bet arī apjomīgas pamatnostādnes, vadlīnijas, kā arī prakses materiāli. Tomēr tieši šī konkurences tiesību sarežģītība  un apjomīgums ir tas, kas manās acīs padara to par vienu no interesantākajām tiesību nozarēm. Vai tā bija sakritība, vai likumsakarība, bet arī pati pirmā manis vestā lieta, 2007. gadā kļūstot par zvērinātu advokātu, bija klienta pārstāvība prasībā par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarīti negodīgas konkurences rezultātā.

Pašreiz konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzība ir viens no aktuālākajiem tiesību jautājumiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Pārstāvu klientus šādās lietās un esmu gandarīts, ka varu palīdzēt atrisināt dažādas situācijas, pielietojot manas zināšanas ne vien konkurences tiesību, bet arī civiltiesību (delikttiesību) un komerctiesību jautājumos, kas ir nozīmīgi, ja jāvērtē zaudējumu atlīdzības vai valdes atbildības jautājumi.

Sniedzu juridisko palīdzību klientiem arī citās lietās, kas saistītas ar konkurences tiesību jautājumiem, piemēram, lietās par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un situācijās, kad konstatētas konkurenci ierobežojošas vienošanās.

Konkurences tiesību lietās esmu pārstāvējis klientus tiesās, kā arī konkurences iestādēs – Konkurences padomē un Eiropas Komisijā. Sniedzu klientiem atzinumus par dažādiem konkurences tiesību jautājumiem, kā arī ieteikumus konkurences tiesību risku mazināšanā. Nodrošinu arī juridisko palīdzību konkurences iestāžu īstenotu izmeklēšanas darbību, t.s. “rītausmas reidu” laikā.