Lauris Rasnačs

Esmu zvērināts advokāts ar piecpadsmit gadu pieredzi strīdu izšķiršanas, konkurences tiesību, komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību jomās, pārstāvot klientus Latvijas un Eiropas tiesās, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. Esmu sniedzis juridiskus atzinumus gan dažādu varbūtēju risku novēršanai, gan arī par jau radušos situāciju. Sniedzu klientiem palīdzību latviešu, angļu, vācu un krievu valodās.

Esmu tiesību zinātņu doktors un Latvijas Universitātes docents, kā arī vairāku grāmatu līdzautors un daudzu rakstu autors par civilprocesa, šķīrējtiesas procesa, konkurences tiesību, ārpuslīgumiskās (delikttiesiskās) atbildības, komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Mani zinātniskie darbi publicēti Latvijā, Nīderlandē un Itālijā.

Esmu bijis Latvijas Republikas Satversmes tiesas pieaicinātā persona viedokļa sniegšanai vairākās lietās, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Konsultatīvās padomes loceklis.

Mani hobiji ir vēsture, literatūra un sports.

Pārskats par nozīmīgākajām lietām:

No 2013. gada līdz šim brīdim – klienta pārstāvība un juridiskā palīdzība vienā no visu laiku lielākajām ārpuslīgumiskās atbildības (delikttiesību) lietām Latvijā;

No 2010. gada līdz šim brīdim – klientu pārstāvība Konkurences padomē, Eiropas Komisijā un tiesā, kā arī juridiskās palīdzības sniegšana vairākās lietās par apgalvotu dominējoša stāvokļa izmantošanu;

No 2011. gada līdz 2019. gadam – klientu pārstāvība Konkurences padomē, Eiropas Komisijā un tiesā, kā arī juridiskās palīdzības sniegšana vairākās lietās par apgalvotām vienošanām, kas kavē, ierobežo vai deformē konkurenci;

No 2012. gada līdz 2018. gadam – klientu pārstāvība tiesā vairākās lietās par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulču lēmumu apstrīdēšanu un dalībnieka izslēgšanu no sabiedrības;

No 2007. gada līdz šim brīdim – klientu pārstāvība tiesā vairākās lietās par konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzību;

No 2017. gada līdz šim brīdim – klientu pārstāvība tiesā vairākās lietās par komercnoslēpumu un preču zīmju jautājumiem.