Līgumu un deliktu tiesības

Būtiska daļa manas profesionālās un akadēmiskās darbības saistīta ar līgumu un deliktu (ārpuslīgumisku tiesību aizskārumu) jautājumiem. Tās ir gan konsultācijas par līgumu iztulkošanas un no līgumiem izrietošu tiesību jautājumiem, gan arī konsultēšana par riskiem, kas var iestāties noteiktu ārpuslīgumisku tiesisku attiecību ietvaros.

Esmu arī pārstāvējis klientus daudzos tiesas un šķīrējtiesas procesos saistībā ar līgumu un deliktu tiesību jautājumiem, tostarp strīdos saistībā ar līgumu izpildi, spēkā esamību, kā arī no līguma izrietošo līdzēju atbildību. Esmu pārstāvējis klientu vienā no visu laiku lielākajām Latvijas deliktu tiesību lietām un nodrošinājis viņam labvēlīga rezultāta sasniegšanu.

Esmu arī viens no autoriem divām Nīderlandē izdotām grāmatām  par Latvijas līgumu un deliktu tiesībām, kā arī autors vairākām angliski izdotām publikācijām par vienu no sarežģītākajiem deliktu tiesību jautājumiem – atbildību par paaugstinātas bīstamības avota radītu kaitējumu.