Pirmo reizi Latvijā piedzīti zaudējumi par Eiropas Komisijas konstatētu konkurences tiesību pārkāpumu

Birojs veiksmīgi pārstāvējis klientu tiesvedībā, kuras pamatā bija zaudējumu par Eiropas Komisijas konstatēta konkurences tiesību pārkāpuma (karteļa) piedziņas prasība.

Pēc birojam pieejamās informācijas šī ir pirmā veiksmīgā šādas kategorijas zaudējumu piedziņas lieta Latvijas jurisdikcijā, kas bija balstīta uz attiecīgu Eiropas Komisijas pieņemtu lēmumu. Tas vieš cerības par potenciālu šādu lietu aktualizēšanos arī turpmāk. Tāpat ir vērts atzīmēt, ka nu jau spēkā esošajā un līdz ar to likuma spēku ieguvušajā spriedumā tiesa, atsaucoties uz Konkurences likuma grozījumu anotāciju un tajā minētajiem pētījumiem, cita starpā uzsvēra, ka karteļu vidējā (mediāna) pārmaksa ir 25%, tostarp 18% iekšzemes karteļiem. Šāda tiesas norāde vedina domāt, ka šobrīd Konkurences likuma 21. panta trešajā daļā nostiprināta 10% pārmaksas prezumpcija nebūtu jāuztver kā maksimālā vai stingri noteikta zaudējumu apmēra mēraukla. Tieši otrādi, karteļu izraisīts cenu paaugstinājums un līdz ar to karteļu gadījumā piespriežamā zaudējumu atlīdzība varētu būt arī lielāka.