Tiesību eksperta atzinums starptautiskā šķīrējtiesas procesā

2024. gada martā biroja partneris, zvērināts advokāts Dr. iur. Lauris Rasnačs, devās uz Stokholmu, lai šķīrējtiesas sēdē klātienē uzstātos un skaidrotu konkrētajā lietā atzinumos sniegto viedokli vairākos ar Latvijas tiesībām saistītos jautājumos.

Atzinumi tika sniegti par plašu jautājumu spektru, tostarp izvērsti aplūkojot labas ticības principa izpratni un līgumu slēgšanas brīvību un tās ierobežojumus Latvijas civiltiesiskajā apritē, kā arī detalizēti iztirzājot vairāku civiltiesību institūtu piemērošanas praksi. Tā, piemēram, tika apskatītas vienpusējas atkāpšanās no līguma un līgumsodu piemērošanas īpatnības Latvijas tiesībās un atsevišķu Civillikuma normu interpretācija parādu un procentu piedziņas problemātikas sakarā.

Aicinām sazināties, ja varam palīdzēt ar kādu Jums aktuālu problēmu.