Vienlīdzības principa nozīme sodu noteikšanā par konkurences tiesību pārkāpumiem

Žurnālā “Jurista Vārds” publicēts Laura Rasnača raksts, kurā tiek aplūkots jautājums par vienlīdzības principa nozīmi par konkurences tiesību pārkāpumiem, akcentējot vairākas šī principa piemērošanas problēmas, kā arī to, ka neskatoties uz pagājušajā gadā veiktajiem grozījumiem, Latvijas Konkurences padomes piemērotā sodu noteikšanas metodika vēl arvien būtiski atšķiras no tās metodikas, kuru tādu pašu pārkāpumu gadījumā piemēro Eiropas Komisija. Raksts ir pieejams: https://juristavards.lv/doc/282694-vienlidzibas-princips-sodu-noteiksana-par-konkurences-tiesibu-parkapumiem/