• Strīdu izšķiršana

    Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ir viena no manām galvenajām profesionālās darbības jomām. Arī doktora disertācijas tēma bija cieši saistīta ar strīdu izšķiršanu. Klienta uzdevumā esmu vērsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Esmu pārstāvējis klientus Eiropas Savienības tiesā gan mutvārdu, gan rakstveida procesos. Līdz šim esmu pārstāvējis klientus visu instanču Latvijas tiesās civillietās, administratīvajās lietās, kā arī pārstāvējis…

  • Līgumu un deliktu tiesības

    Būtiska daļa manas profesionālās un akadēmiskās darbības saistīta ar līgumu un deliktu (ārpuslīgumisku tiesību aizskārumu) jautājumiem. Tās ir gan konsultācijas par līgumu iztulkošanas un no līgumiem izrietošu tiesību jautājumiem, gan arī konsultēšana par riskiem, kas var iestāties noteiktu ārpuslīgumisku tiesisku attiecību ietvaros.